07/23/2014 Showing

 

Back To Main Menu Back To Showings Menu Back To 2014 Showings

Click To See This Week's Written Details:   Showing0723.htm   Showing0723.xls   Showing0723.xlsx

GRENADINE

22C422

R/RY +8

26C600

R/dR -6

CROCODILE EGG

8P892

RG/dR -3

9G1095

R/R +2

20C712

GY/Y +3

49M1076

RG/R +3

49M651

R/R +4

23C131

B/Y +5

4M206

R/R +6

20C732

RG/R +6

8P935

G/Y +6

9G245

R/RY +7

5M284

R/RY +8

6P820

Cot +6

67P539

WPC mLC -3

63P188

WPF mLC +4

60P115

WPC mLC +4

60P268

WNC +4

15A1039

WPF mLC +5

3C244

YNC +6

3C218

WNC +8

SIERRA PEARL

19P892

WNC +5

SIERRA PRINCESS

13G368

WPF +10

11P320

GR/dR -13

22C417

B/Pk +0

8C440

dR/dR +0

FRUITPUNCH

3C42

P/R&Y +8

MAJESTIC PEARL

15G222

WNC mLC -8

56P1206

WNC -8

56P1206

WNC -8

56P1206

WNC -8

59P1090

YNC -4

59P1090

YNC -4

Back To Main Menu Back To Showings Menu Back To 2014 Showings